Students

Grad Student
Lisans derecesini 2019 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi psikoloji bölümünden aldı. KU Leuven Center for Social and Cultural Psychology'de staj yaptı. Şu anda Boğaziçi Üniversitesi psikoloji bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. İlgilendiği araştırma konuları arasında gruplararası ilişkiler ve kültürleşme bulunmaktadır. Yüksek lisans tezinde mültecilere ilişkin kültürleşme algısının insanlıktan çıkarma üzerindeki etkisini incelemektedir.
Lisans derecesini ODTÜ psikoloji bölümünden aldı. Erasmus hareketliliği ile Berlin Humboldt Üniversitesi’nde bir dönem eğitim gördü. Lisans eğitimi boyunca sosyal psikoloji ve gelişim psikolojisi laboratuvarlarında asistanlık yaptı. Akademik ilgi alanları arasında toplumsal cinsiyet eşitliği ve cinsel taciz bulunuyor. Prof. Dr. Nebi Sümer yürütücülüğünde gerçekleştirilen ve Türkiye'deki ebeveynlerin çocuk yetiştirme tutumlarını inceleyen bir TÜBİTAK projesinde araştırma asistanı olarak görev alıyor. Boğaziçi Üniversitesi Psikolojik Bilimler programında yüksek lisans öğrencisi olarak eğitim hayatına devam eden İlknur, Dr. Öğr. Üyesi Nur Soylu-Yalçınkaya danışmanlığında yürüttüğü tez çalışması ile erkeklerin cinsel taciz algısını sistemi meşrulaştırma kuramı çerçevesinde incelemeyi amaçlıyor.
Lisans derecesini 2021 yılında İstanbul Üniversitesi psikoloji bölümünden aldı. Lisans eğitimi boyunca Koç Üniversitesi Çocuk ve Aile Çalışmaları Laboratuvarı, İstanbul Üniversitesi Etkileşim Laboratuvarı ve Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Psikoloji Araştırma Grubu gibi çeşitli gelişim psikolojisi ve sosyal psikoloji laboratuvarlarında görev aldı. Şu anda Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Psikoloji alanında yüksek lisans eğitimine devam ediyor. Akademik ilgi alanları arasında toplumsal cinsiyet, queer teori ve fem(me)fobi bulunmaktadır.